Дожото

Инструктор: Димитър Бранков - 3 дан IJKA - последовател на Шихан Садашиге Като - 8 дан
Зала: техникум А. С. Попов
Адрес: бул. Сливница №10
Дни: Понеделник, Сряда и Петък от 19:30 часа.
Телефон за контакти: 088 797 4 979
e-mail: dimitar@brankov.net