1-во КЮ (КАФЯВ ПОЯС)


 
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Ши-хо Гяку цуки Чудан (2х8 цуки)
  На 4 посоки Удар със задната ръка ( 2 х 8 цуки)
  Провери бедрата да задвижват тялото, а не да следват краката.
 2. Джиу Дачи, Кизами цуки Джодан, Уракен учи Джодан, Тецуи учи, Гяку цуки Чудан /3 пъти/.
  Свободна позиция, Пронизващ удар (бедрата се връщат встрани), Удар с гърба на юмрука с крачка( бедрата се връщат камшично напред), Чуков удар с юмрук (бедрата се връщат встрани), Обратен удар. (последните 3 техники в един ритъм)
 3. Аге уке, Кизами Мае гери, Гяку цуки, Мае гери, Кизами цуки /3 пъти/ - Мавате.
  Отстъпване с Горен блок, Преден камшичен ритник с предния крак, Обратен удар, Преден ритник, Пронизващ удар. 3 пъти. Обръщане.
 4. Гедан барай, Сото уде уке, Чудан Маваши емпи учи, Джодан Тате емпи учи, Йоко емпи учи (Киба дачи), Отоши емпи учи (Фудо дачи)
 5. Кокуцу дачи Шуто уке, Кизами Мае гери, Мае гери, Гяку цуки чудан.
  Задна стойка – саблен блок, Преден камшичен ритник с предния крак, Преден камшичен ритник, противоположен удар.
  Провери тайминга и бедрата.
 6. Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери /3 пъти/.
  Преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник, Кръгов ритник. (3 пъти)
 7. Йоко гери кеаге, Уширо гери (Киба дачи)
  Страничен камшичен (повдигащ) ритник, Заден мушкащ ритник със завъртане. (приземяване в ездачна стойка).
  Бедрата и тялото сочат назад при задния ритник и се обръщат при приземяването.
  Да се различават ясно Страничния от Задния ритник.


СПАРИНГ ТЕХНИКИ (КУМИТЕ ВАЗА).

Хйотеки Кумите Ваза
Джодан / Чудан цуки, Сундоме Но Киме Ваза (5 Хидари и Миги).
Лош контрол, Фокус или завършване на техниката = Неуспешен изпит.

Джиу Ипон Кумите:
Джодан / Чудан, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери ( Хидари и миги)
Договорено полусвободно кумите в една стъпка (ляво и дясно). Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник и Кръгов ритник, заден ритник.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Басай Дай и Джион.


 
1-ви ДАН (ЧЕРЕН ПОЯС)

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Ши-хо Гяку цуки Чудан
  На 4 посоки Удар със задната ръка.
 2. Хейсоку Дачи, Гяку цуки Чудан (Зенкуцу Дачи), Котай, Гяку цуки Чудан, Хейсоку Дачи, Хидари ни Сузукете, Хейсоку Дачи, Миги ни Сузукете, Хейсоку Дачи, Уширо ни Сузукете, Шомен Хейсоку Дачи, Хантай Уширо ни Сузукете, Шомен Хейсоку Дачи.
  Гяку цуки напред, настрани и назад.
  Провери работата на краката (Унсоку), използването на бедрата, точката на петите при завъртане.
 3. Хидари Гедан барай, Аге уке Джодан, Гяку цуки Чудан, Киба дачи, Йоко емпи учи, Кокуцу дачи, Шуто уке, Зенкуцу Дачи, Гяку цуки Чудан /3 пъти/ - Мавате.
  Ляв долен блок, Напред Горен блок, Обратен удар,Страничен удар с лакът в ездачна позиция, Задна стойка – саблен блок, Обратен удар в предна стойка . Ляво и дясно 3 пъти. Обръщане.
  Провери използването на бедрата, точката на петите при завъртане, добри стойки ( височина и дължина). Да няма движение на тялото нагоре надолу. Виж пренасянето на тежестта и движението на краката.
 4. Гедан барай, Мае гери, Маваши гери, Уширо гери (зенкуцу дачи) /2 пъти/ Мавате.
  Преден камшичен ритник, Кръгов ритник, Заден мушкащ ритник, предна стойка.
 5. Киба дачи, Йоко гери кеаге, Йоко гери кекоми. /2 пъти/. Мавате.
  Ездачна позиция, Страничен камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник. (Всеки ритник е с различен крак)
 6. Зенкуцу Дачи Камае, Мае гери, Йоко гери кекоми, Уширо гери, Маваши гери
  Преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник, Заден мушкащ ритник, Кръгов ритник. (3 пъти ляв и десен крак)

СПАРИНГ ТЕХНИКИ. (КУМИТЕ УАЗА).
Хйотеки Кумите Ваза
Тори: Джодан Ой цуки.
(3 Хидари & Миги).
Атакуващият изпълнява удар с крачка на нивото на лицето.
Защитаващият се изпълнява удар с крачка на нивото на корема, разделяне, плъзгащ удар със задна ръка, стъпка назад. Разделяне 45 , полу-стъпка удар със задна ръка. (по 3 пъти лява и дясна страна)
Провери дистанция Маай, контрол, фокус, завършваща техника, тайминг.

Джиу Ипон Кумите
Джодан / Чудан, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери (Хидари и миги)
Договорено полу-свободно кумите в една стъпка (ляво и дясно).
(Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник и Кръгов ритник, заден ритник).

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Сентей Ката (свободен избор): Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу, Текки Нидан.
Шитей Ката (задължителни): Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу, Текки Нидан + един Хейан.