2-ри ДАН (ЧЕРЕН ПОЯС)


 
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Гедан барай, Ой цуки Чудан, Хейсоку Дачи, Хантай Ой цуки, Кизами цуки Джодан, Хейсоку Дачи, Хантай Кизами цуки Джодан /3 пъти/.
  Долен блок, 2 пъти Ой цуки напред и 2 пъти Кизами цуки назад.
  Провери техниката на стъпване (унсоку) и ротацията на таза.
 2. Зенкуцу дачи, Тате емпи учи Джодан, Мото дачи, Уширо Маваши Емпи учи, Зенкуцу дачи маваши емпи учи, Киба дачи Йоко емпи учи /2 пъти/. – Мавате.
  Използвай една и съща ръка.
  Провери всички стойки, дистанцията и формата на техниките.
 3. Аге уке Джодан (ханми), Сочин уке( Аге уке, Гедан уке-цуки, Фудо дачи) Учи уде уке Хангецу дачи.
  Провери използването на бедрата, всички стойки. Обърни внимание на Сочин дачи, която се среща единствено в Шотокан.
 4. Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери, Зенкуцу дачи, Гяку цуки.
  Всички техники са на едно ниво: Чудан или Джодан.
 5. Гедан барай, Мае гери, Йоко гери, Уширо гери, Маваши гери /3 пъти/.
  Преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник, Заден мушкащ ритник, Кръгов ритник. (3 пъти ляв и десен крак).
  Провери баланса, камшичност и разгъване.Завършек на техниките и използването на таза и коляното.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ (КУМИТЕ ВАЗА).

Джиу Ипон Кумите
Недоговорено полу-свободно кумите в една стъпка.
Атаката е единична, без да се договаря техниката и нивото предварително.
Да се използва лява и дясна страна – 3 атаки.
Изберете от: Джодан / Чудан цуки, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери.
Да се атакува и защитава и в двата гарда.

Джиу Кумите
Свободен бой срещу 2 до 5 противника.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Сентей Ката (свободен избор):
Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу, Текки Нидан.
Шитей Ката (задължителни):
Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу, Текки Нидан.
Изпитващият може да избере повече от 1 Ката.


 
3-ти ДАН (ЧЕРЕН ПОЯС)

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Гедан барай, Хейсоку Дачи, Кизами цуки Джодан, Гяку цуки Чудан, Джун цуки. (4 Хидари и Миги).
  Долен блок, Краката събрани – Пронизващ удар назад на нивото на лицето, Удар със задна ръка към стомаха, Мушкащ удар. (Втората и третата техника са в серия) и тогава същото се повтаря със стъпка напред – това е 1 завършена комбинация.
  (3 удара изпълнени 4 пъти ляво и дясно. Назад и смяна / напред и смяна.
  Провери използването на бедрата, отворен и фронтален (Ханми и Шомен), също камшичното движение на таза.
 2. Ой цуки (Шомен), Санбон цуки (Шомен, Джодан / Чудан / Чудан).
  Сменете в другия гард на връщане.
 3. Гедан барай, Зенкуцу дачи, Тате емпи учи Джодан, Маваши емпи учи, Киба дачи Йоко емпи учи, Кьо дачи, Уширо емпи учи, Зенкуцу дачи Гяку Мае емпи учи, Фудо дачи, Отоши емпи учи /3 пъти/.
  3 пъти във двете посоки.
 4. Гяку цуки (Унсу) Ваза.- Хидари, Уширо, Хидари, Уширо.
  Удар с разноименна ръка в 4-те посоки (от “Унсу”). Използвай двойно движение на бедрата – противоположната ръка тръгва първа.
 5. Гедан барай, Аге уке (ханми Зенкуцу дачи), Сочин уке( Аге уке, Гедан уке-цуки, Фудо дачи) Учи уде уке в Хангецу дачи, Санчин дачи (Ниджу Шихо), Неко аши дачи, Тора Гучи Камае (2) Мавате.
  Горен блок в полу-лицева предна стойка, Едновременен горен и долен блок във вкоренена позиция, Вътрешен блок в стойка ”полумесец”, Двоен удар с длани в стойка “пясъчен часовник”, Тигрова уста в котешка стойка. 2 пъти във двете посоки.
 6. Мае гери, Йоко гери кекоми (Шомен), Уширо гери кекоми /3 пъти/.
  Преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник напред, Заден мушкащ ритник. (изходно положение) (3 пъти ляв и десен крак).
 7. Киба дачи, Йоко гери кеаге, Йоко гери кекоми / Маваши гери /3 пъти/.
  Ездачна позиция, Страничен камшичен ритник, същия крак, Страничен мушкащ ритник / Кръгов ритник, приземяване в Ездачна позиция.
  3 пъти във двете посоки.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ. (КУМИТЕ УАЗА).
Джиу Ипон Кумите
Не договорено полу-свободно кумите в една стъпка.
Атаката е единична, без да се договаря техниката и нивото предварително.
Да се използва лява и дясна страна за атака и защита).
Изберете от: Джодан / Чудан цуки, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери.

Джиу Кумите
Свободен бой срещу минимум 5 противника. Няма максимум за броя на противниците.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Сентей Ката (свободен избор):
Шитей Ката (задължителни):