3-то КЮ (КАФЯВ ПОЯС)


 
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки ( Джодан, чудан, чудан) Зори аши, Емпи учи (Хидари и Миги) /5 пъти/.
  Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит, Страничен удар с лакът (Ляво и Дясно) 5 пъти.
  Основа. Използване на импулса на задния крак, Поглед, Заншин.
 2. Джиу Дачи, Кизами цуки Джодан, Рен цуки /5 пъти/. Мавате.
  Свободна позиция, Пронизващ удар, Двоен удар с крачка. 5 пъти. Обръщане.
 3. Сото уде уке (Зенкуцу дачи), Гяку чудан Маваши емпи учи, Джодан Тате емпи учи, Йоко емпи учи (Киба дачи), /5 пъти/. Мавате.
  Външен блок с предмишницата на нивото на корема (предна стойка), Кръгов удар с лакът(задна ръка), Вертикален удар с лакът, Страничен удар с лакът в ездачна позиция. 5 пъти. Обръщане.
 4. Учи уде уке, Гяку Учи уде уке, Кизами цуки Джодан. /5 пъти/.
  Вътрешен блок с предмишницата, Обратен Вътрешен блок с предмишницата, Пронизващ удар (5 пъти).
  Провери: Да не дърпа предния крак. Ако предният крак дърпа = временна (преходна) степен! Учениците трябва да използват задния крак при Обратния Вътрешен блок с предмишницата.
 5. Кокуцу дачи, Шуто уке, Зенкуцу дачи Гедан барай, Гяку цуки чудан /5 пъти/. Мавате.
  Задна стойка – саблен блок, Предна стойка Долен блок, Прав удар със задната ръка. 5 пъти. Обръщане.
  Провери: Да не се движи предния крак, правилно използване на бедрата и тайминг.
 6. Хидари Гедан барай, Мае гери Джодан, Йоко гери кекоми Чудан, Гяку цуки Чудан /3 пъти/.
  Ляв долен блок, Преден камшичен ритник, ( на нивото на лицето), Страничен мушкащ ритник на нивото на корема, Задна ръка - Юмручен удар на нивото на стомаха (3 пъти)
 7. Йоко гери кеаге, Маваши гери чудан, Киба дачи /3 пъти/. Мавате.
  Страничен камшичен (повдигащ) ритник, Кръгов ритник и стъпване в Ездачна стойка (3 пъти). Обръщане.


СПАРИНГ ТЕХНИКИ (КУМИТЕ ВАЗА)
Якусоку Джиу Кумите
Джиу Ипон Кумите (Джодан, Чудан, Мае гери) ( Хидари и миги)
Договорено полу-свободно кумите в една стъпка (ляво и дясно). Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник.

Окури Джиу Ипон Кумите

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Хейан Годан и Теки Шодан.


 
2-ро КЮ (КАФЯВ ПОЯС)

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Киба дачи, Санбон цуки, Зори аши, Чоку цуки, Зори аши, Чоку цуки (Хидари и Миги) /5 пъти/.
  Ездачна стойка, Троен юмручен удар, Плъзгаща стъпка, прав удар, Плъзгаща стъпка, прав удар (назад), (Ляво и Дясно) 5 пъти.
  Да се провери Гансен.
 2. Джиу Дачи, Гяку цуки Чудан, Кизами цуки Джодан, Ой цуки Чудан, Аге уке Джодан, Кизами мае гери, Гедан барай, Гяку цуки Чудан /3 пъти/. Мавате.
  Свободна позиция, Удар със задната ръка, на място Пронизващ удар, Удар с крачка, Отстъпване с повдигащ горен блок, преден крак камшичен ритник, Долен блок, Обратен удар. 3 пъти. Обръщане.
  Провери позицията на тялото и използването на бедрата.
 3. Сото уде уке, Шуто учи, Чудан маваши емпи, Шуто учи, Джун цуки. /3 пъти/. Мавате.
  Външен блок с предмишницата, Същата ръка Саблен удар, Кръгов удар с лакът, Същата ръка Саблен удар, Мушкащ Удар. 3 пъти. Обръщане.
  Провери използването бедрата при всички техники.
 4. Гедан барай, Учи уде уке, Шуто уке, Гедан барай, Гяку цуки /3 пъти/. Мавате. Мо ичи до.
  Долен блок, Напред Вътрешен блок с предмишницата, Отстъпване със Саблен блок, Долен блок напред и Прав удар със задната ръка към стомаха вeднага.(3 пъти). Обръщане и повторение на другата страна.
  Провери формата, пренасянето на тежестта, таза и бедрата и ъгловото преместване при преминаване от стойка в стойка.
 5. Мае гери, Маваши гери, Гяку цуки чудан /3 пъти/ Мавате. Мо ичи до.
  Преден камшичен ритник, Кръгов ритник, противоположен удар. 3 пъти. Обръщане. Повторение.
  Провери тайминга и бедрата.
 6. Йоко гери кекоми, Мае гери, Ой цуки /3 пъти/ - Мавате. Мо ичи до.
  Страничен мушкащ ритник, Преден камшичен ритник, Юмручен удар (3 пъти) Обръщане и повторение.
  Провери тайминга и бедрата, тялото и работата на задния крак.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ. (КУМИТЕ УАЗА).
Якусоку Джиу Кумите
Джиу Ипон Кумите (Джодан, Чудан цуки, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери) ( Хидари и миги)
Договорено полу-свободно кумите в една стъпка (ляво и дясно).
(Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник и Кръгов ритник).

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Басай Дай и Теки Шодан.