5-то КЮ (СИН ПОЯС)


 
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки: Джодан, чудан, чудан /10 пъти/.
  Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата,слънчевия сплит, слънчевия сплит. 10 пъти.
  Основа. Поглед, Заншин.
 2. Санбон цуки - Джодан,Чудан,Чудан /3 пъти/.
  Крачка напред с Троен юмручен удар (главата, стомаха, стомаха) 3 пъти.
 3. Аге уке, Мае гери, Гяку цуки (Уширо) /3 пъти/.
  Крачка назад с Горен повдигащ блок, Преден камшичен ритник, удар със задната ръка (3 пъти).
 4. Сото уде уке Чудан, Шуто учи, Гяку цуки /5 пъти/.
  Външен блок с предмишницата на нивото на стомаха, Вътрешен саблен удар със същата ръка, Прав удар със задната ръка към стомаха. (5 пъти).
 5. Учи уде уке, Гяку цуки, Нихон нуките учи джодан /5пъти/. - Уширо.
  Назад Вътрешен блок с предмишницата на височината на стомаха, Удар със задната ръка към стомаха, Удар с 2 пръста на нивото на очите. (5 пъти). Обръщане.
 6. Кокуцу дачи, Шуто уке, Кизами Мае гери, Нуките чудан /3 пъти/ Уширо – Мо ичи до. /3 пъти/.
  Задна стойка – саблен блок, Преден камшичен ритник с предния крак, удар с пръстите на задната ръка (ръка копие). 3 пъти. Същото с крачка назад. 3 пъти.
  Провери таза (бедрата) и тайминга.
 7. Мае гери, Мае рен гери (Чудан, Джодан) /3 пъти/ - Мавате. Мо ичи до, Шикаши Джодан, Чудан кери ваза.
  Преден камшичен ритник (заден крак), двоен преден ритник ( на нивото на стомаха и лицето) 3 пъти. Обръщане. Същото, но сменяме нивата (лицето и стомаха)
 8. Йоко гери кеаге, Йоко гери кекоми, Маваши гери Чудан /3 пъти/. Мавате Мо ичи до.
  Страничен камшичен (повдигащ) ритник, Страничен мушкащ ритник, Кръгов ритник (всичките на нивото на корема).По 3 пъти на едната и на другата страна.


СПАРИНГ ТЕХНИКИ (КУМИТЕ ВАЗА)
Якусоку Кумите
Кихон Ипон Кумите (Хидари и Миги)
Договорено основно кумите в една крачка (ляво и дясно).

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Хейан Сандан и Хейан Йондан. 
4-то КЮ (СИН ПОЯС)

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки (Джодан, чудан, чудан) Уширо Зенкуцу дачи, Гяку цуки Чудан, Кизами нихон Нуките Джодан /3 пъти/.
  Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. Стъпка назад в предна стойка, Удар със задната ръка на височината на корема, Удар с два пръста на нивото на очите с предната ръка. 3 пъти.
  Основа. Използване на импулса на задния крак, Поглед, Заншин.
 2. Гедан барай, Санбон цуки, Мае гери, Гяку цуки /3 пъти/. Мавате.
  Крачка напред с Троен юмручен удар, на място Мае гери (заден крак), Удар със задната ръка. 3 пъти. Обръщане.
 3. Сото уде уке (Зенкуцу дачи), Йоко емпи учи (Киба дачи), Уракен учи, Гяку цуки (Зенкуцу дачи). /3 пъти/.
  Външен блок с предмишницата на нивото на корема (предна стойка), Страничен удар с лакът в ездачна позиция, Удар с гърба на юмрука, Удар със задната ръка в предна стойка. 3 пъти.
  Провери използването на задния крак и таза (бедрата).
 4. Гедан барай, Учи уде уке, Маваши гери, Гяку цуки /3 пъти/.
  Назад Долен блок, Вътрешен блок с предмишницата, Кръгов ритник, Прав удар със задната ръка към стомаха.(3 пъти).
 5. Шуто уке, Йоко гери кекоми, Гяку цуки чудан /3 пъти/ Мавате.
  Задна стойка – саблен блок (ръката остава), Страничен мушкащ ритник с предния крак, Прав удар със задната ръка. 3 пъти. Обръщане.
  Провери таза (бедрата-бутане) и ритника.
 6. Хидари Гедан барай, Мае гери Чудан /Джодан, Джодан /Чудан цуки /3 пъти/ - Мавате.
  Ляв долен блок, Преден камшичен ритник, ( на нивото на стомаха и лицето), Юмручен удар на нивото на лицето и стомаха (3 пъти) – Обръщане.
 7. Киба дачи, Йоко гери кеаге и Йоко гери кекоми /3 пъти/.
  Ездачна стойка, Страничен камшичен (повдигащ) ритник и Страничен мушкащ ритник (3 пъти).

СПАРИНГ ТЕХНИКИ. (КУМИТЕ УАЗА).
Якусоку Кумите
Кихон Ипон Кумите (Джодан, Чудан, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери) (Хидари и миги)
Договорено кумите в една стъпка (ляво и дясно).
(Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник и Страничен мушкащ ритник, кръгов ритник).

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Хейан Йондан и Хейан Годан.