7-мо КЮ (ОРАНЖЕВ ПОЯС)


 
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Киба дачи, Чоку цуки Чудан /10 пъти/.
  Ездачна позиция, Прав удар с юмрук на нивото на стомаха. 10 пъти.
 2. Хидари Гедан барай, Санбон цуки (Джодан, Чудан, Чудан) /3 пъти/.
  Ляв долен блок, Троен юмручен удар (главата, стомаха, стомаха) 3 пъти.
 3. Аге уке джодан /3 пъти/.
  Горен повдигащ блок с отстъпване (крачка назад) (3 пъти).
 4. Сото уде уке Чудан, Гяку цуки Чудан /5 пъти/ - Мавате.
  Външен блок с предмишницата на нивото на стомаха, Прав удар със задната ръка към стомаха. (5 пъти). Обръщане.

 5. Учи уде уке Чудан, Гяку цуки Чудан. /5 пъти/ - Мавате.
  Вътрешен блок с предмишницата на височината на стомаха, удар със задната ръка към стомаха. (5 пъти). Обръщане.
 6. Мае гери Джодан, Ой цуки чудан /5 пъти/ - Мавате.
  Преден камшичен ритник на нивото на лицето, стъпка напред с прав юмручен удар на нивото на стомаха. (5 пъти) - Обръщане.
 7. Мае гери джодан, Маваши гери чудан /5 пъти/ - Мавате.
  Преден камшичен ритник на нивото на лицето, Кръговиден ритник към стомаха (5 пъти). Обръщане.
 8. Киба дачи, Йоко гери кекоми /3 пъти/ - Мавате, Мо ичи до.
  Ездачна позиция, Страничен мушкащ (тласкащ) ритник (3 пъти) Обръщане. Повтори на другата страна.
 9. Киба дачи, Йоко гери Кеаге /5 пъти/ - Мавате, Мо ичи до.
  Ездачна позиция. Страничен камшичен (повдигащ) ритник (3 пъти) Обръщане, Повторение.


СПАРИНГ ТЕХНИКИ (КУМИТЕ ВАЗА)
Гохон кумите
Киба дачи - Йоко. Джодан / Чудан.
Договорено кумите използващо странични стъпки в киба дачи.
Атаките са на нивото на лицето и стомаха. Започва като кумите в 5 стъпки, но след третата уке поема инициативата като стъпва встрани в киба дачи и продължава с още една стъпка в киба дачи (контраатака).
След това другият атакува.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Хейан Шодан и Хейан Нидан.

Ако Хейан Нидан е добре, а Хейан Шодан не = Временна подстепен.
Двете кати трябва да се владеят еднакво добре.


 
6-то КЮ (ЗЕЛЕН ПОЯС)

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки: Джодан, чудан, чудан /10 пъти/.
  Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. 10 пъти.
  Основа. Поглед, Заншин.

 2. Хидари гедан барай, Санбон цуки: Джодан, чудан, чудан /5 пъти/.
  Ляв долен блок, Троен прав удар с крачка напред. 5 пъти.
  Ой цуки джодан, Гяку цуки чудан, Джун цуки чудан.

 3. Аге уке джодан, Гяку цуки чудан (Уширо) /5 пъти/.
  С крачка назад Горен повдигащ блок, Прав удар със задната ръка на нивото на корема. 5 пъти.
 4. Сото уде уке (Зенкуцу дачи), Йоко емпи учи (Киба дачи). /5 пъти/.
  Външен блок с предмишницата на нивото на корема (предна стойка), Страничен удар с лакът в ездачна позиция. 5 пъти.
  Чудан Учи уде уке, Кизами цуки джодан, Гяку цуки чудан (Уширо) /5 пъти/.
  Стъпвайки назад Вътрешен блок с предмищницата на нивото на корема, със същата ръка Кизами цуки на височината на главата и Прав удар със задната ръка на нивото на корема. 5 пъти.
  Да се провери Ханми, позицията на рамото и т.н.

 5. Кокуцу дачи – Шуто уке, Зенкуцу дачи – Гяку нуките учи /5 пъти/.
  Задна стойка – саблен блок, предна стойка – удар с пръстите на задната ръка (ръка копие). 5 пъти.
  Да се провери използването на задния крак при пренасянето на тежестта.

 6. Гедан барай, Гяку цуки чудан (Уширо) /5 пъти/.
  Крачка назад, Долен блок, Прав удар със задната ръка на нивото на корема. 5 пъти
 7. Мае гери, Рен цуки Джодан, Чудан /5 пъти/ – Мавате.
  Преден камшичен ритник, Двоен юмручен удар (Ой цуки джодан, Гяку цуки чудан) на нивото на главата и корема. 5 пъти. Обръщане.
  Провери таза (бедрата) и ръцете по време на ритане – ръцете да се сменят правилно.
  Да се поддържа през цялото време самообладание, равновесие и готовност за действие след техниката. (Заншин)

 8. Йоко гери Кеаге, Йоко гери Кекоми, Маваши гери Чудан /3 пъти/. Мавате Мо ичи до.
  Страничен камшичен (повдигащ) ритник, Страничен мушкащ ритник, Кръгов ритник (всичките на нивото на корема). По 3 пъти на едната и на другата страна.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ. (КУМИТЕ УАЗА).
Санбон кумите
Договорено кумите в 3 стъпки: Прави юмручни удари с крачка на нивото на лицето и стомаха; Преден камшичен ритник към корема.
Три атаки Джодан и Чудан (Ляво и дясно)

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Хейан Нидан и Хейан Сандан.