9-то КЮ (БЯЛ ПОЯС)


 
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Шизентай - Чоку цуки – чудан /10 пъти/
  Естествена позиция - Прав юмручен удар на нивото на стомаха. 10 пъти)
  Проверява се основата, фокуса на очите - гансен и заншин - спокойствие, увереност, готовност…

 2. Хидари Зенкуцу дачи – гедан барай. Ой цуки чудан /3 пъти/ - Мавате.
  (Лява предна позиция с долен блок. Юмручен удар с крачка напред. 3 пъти. Обръщане.)
  Проверява се целта и движението на краката – Унсоку.

 3. Аге уке – джодан /3 пъти/ Мавате.
  Горен блок – 3 пъти. Обръщане.
  Проверява се поглед – гансен и движението на краката – унсоку.

 4. Чудан Учи уде уке /3 пъти/ - Мавате.
  Вътрешен блок с предмишницата на нивото на стомаха. 3 пъти. Обръщане.

 5. Мае гери – Джодан /3 пъти/. - Мавате.
  Преден камшичен ритник с крачка напред на нивото на главата. 3 пъти. Обръщане.
  Провери Заншин.

 6. Мае гери чудан /3 пъти/. Мавате.
  Преден ритник на височината на корема. 3 пъти. Обръщане.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ (КУМИТЕ ВАЗА)
Танрен кумите.

Гохон Кумите: Джодан, Чудан, Мае гери.
Договорен бой в 5 крачки: Атаки с прав юмручен удар с крачка на нивото на лицето и корема. Преден ритник към корема.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Хейан Шодан. 
8-мо КЮ (ЖЪЛТ ПОЯС)

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ (КИХОН ВАЗА)
 1. Шизентай, Чоку цуки чудан, /10 пъти/.
  Естествена стойка, прав юмручен удар на височината на слънчевия сплит. 10 пъти.
  Основа. Поглед, Заншин.

 2. Хидари гедан барай, Ой цуки чудан/5 пъти/ - Мавате.
  Ляв долен блок, прав удар с крачка напред на нивото на стомаха. 5 пъти. Обръщане.
  Да се провери целта и движението на краката (унсоку).

 3. Аге уке джодан /5 пъти/ - Мавате.
  Горен повдигащ блок. 5 пъти. Обръщане.
  Унсоку.

 4. Чудан учи уде уке /5 пъти/ - Мавате.
  Вътрешен блок с предмищницата на нивото на корема.
  5 пъти. Обръщане.

 5. Мае гери джодан /5 пъти/ - Мавате.
  Преден камшичен ритник на нивото на главата с крачка напред. 5 пъти. Обръщане.
  Да се поддържа през цялото време самообладание, равновесие и готовност за действие след техниката (Заншин).

 6. Мае гери чудан /5 пъти/ - Мавате.
  Същото като 5, но на нивото на корема. Обръщане.
  Заншин.

 7. Киба дачи, Йоко гери кекоми /5 пъти/.
  Ездачна позиция, страничен мушкащ ритник. 5 пъти.


СПАРИНГ ТЕХНИКИ. (КУМИТЕ УАЗА).
Гохон кумите: Джодан / Чудан / Мае гери.
Договорено кумите в 5 стъпки: Прав юмручен удар с крачка на нивото на лицето и стомаха. Преден камшичен ритник към корема.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (КАТА)
Хейан Шодан.